Захисти дисертацій

Колективна динаміка та біфуркації у мережах зв'язаних фазових осциляторів

by Олександр Андрійович Бурилко

Europe/Kiev
IM/3-305 (IM)

IM/3-305

IM

120
Description

Науковий консультант:  Бойчук Олександр Андрійович

На здобуття наукового ступеня: доктор

Спеціальність: 01.01.02 – диференціальні рівняння

Organized by

Спеціалізована вчена рада Д 26.206.02