Захисти дисертацій

Узагальненi групи еквiвалентностi та розширений симетрiйний аналiз диференцiальних рiвнянь

by Станiслав Вiкторович Опанасенко

Europe/Kiev
IM/3-305 (IM)

IM/3-305

IM

120
Description

Науковий керівник:  Попович Роман Омелянович

На здобуття наукового ступеня: кандидат

Спеціальність: 01.01.03 — математична фізика