Захисти дисертацій

Узагальненi групи еквiвалентностi та розширений симетрiйний аналiз диференцiальних рiвнянь

by Станiслав Вiкторович Опанасенко

Europe/Kiev
ONLINE

ONLINE

Description

Науковий керівник:  Попович Роман Омелянович

На здобуття наукового ступеня: кандидат

Спеціальність: 01.01.03 — математична фізика

Videoconference
thesis
Meeting ended Recordings
Moderators
Vyacheslav Boyko, Oksana Satur
Start date
2020-11-17 13:00:00+00:00
Duration
2:00:00
End date
2020-11-17 15:00:00+00:00