Захисти дисертацій

Реалізації алгебр Лі на прямій та групова класифікація диференціальних рівнянь

by Олександра Вікторівна Локазюк

Europe/Kiev
ONLINE

ONLINE

Description

На здобуття ступеня:  доктор філософії

Cпеціальність: 111 - Mатематика

Науковий керівник: Бойко Вячеслав Миколайович

Голова разової ради: Ребенко Олексій Лукич
Рецензент: Ванєєва Олена Олександрівна  
Рецензент: Нестеренко Марина Олександрівна
Офіційний опонент: Самойленко Юлія Іванівна 
Офіційний опонент: Юрик Іван Іванович

Посилання на відео захисту дисертації:

https://www.youtube.com/watch?v=qphCqIStqB4&t=4635s