Захисти дисертацій

Функції з критичними точками на межі маловимірних многовидів

by Богдана Іванівна Гладиш

Europe/Kiev
IM/3-305 (IM)

IM/3-305

IM

120
Description

Науковий керівник:  Пришляк Олександр Олегович

На здобуття наукового ступеня: кандидат

Спеціальність: 01.01.04 — геометрія та топологія