Семінар з фрактального аналізу / Fractal analysis seminar

Асимптотична поведінка перетворення Фур'є–Стілтьєса розподілу одного випадкового степеневого ряду / Asymptotic behaviour of the Fourier–Stieltjes transform of the distribution of one random power series

by Олег Макарчук (Інститут математики НАН України)

Europe/Kiev
https://bbb.imath.kiev.ua/b/fra-gzt-rh6 (ONLINE)

https://bbb.imath.kiev.ua/b/fra-gzt-rh6

ONLINE

Description

Досліджуються асимптотичні властивості перетворення Фур'є–Стілтьєса розподілу випадкової величини з незалежними $s$-ковими цифрами. Акцент зроблено на знаходженні необхідних та достатніх умов рівності нулю значення верхньої границі на нескінченності модуля відповідного перетворення Фур'є–Стілтьєса.

We study the asymptotic properties of the Fourier–Stieltjes transform of the distribution of random variable with independent $s$-adic digits. In particular, necessary and sufficient conditions for the upper limit at infinity of the absolute value of the corresponding Fourier–Stieltjes transform to be equal to zero are found.

Organized by

Микола Працьовитий