Семінар з фрактального аналізу / Fractal analysis seminar

Функції з фрактальними властивостями, пов'язані з представленнями чисел рядами Енгеля та Остроградського–Серпінського–Пірса / Functions with fractal properties related to representations of numbers by Engel and Ostrogradsky–Sierpiński–Pierce series

by Микола Мороз (Інститут математики НАН України)

Europe/Kiev
https://bbb.imath.kiev.ua/b/fra-gzt-rh6 (ONLINE)

https://bbb.imath.kiev.ua/b/fra-gzt-rh6

ONLINE

Description

Звіт аспіранта / PhD student's report

Organized by

Микола Працьовитий