Семінар з фрактального аналізу / Fractal analysis seminar

Один з класів фрактальних функцій (частина 3) / One class of fractal functions (part 3)

by Микола Працьовитий (НПУ імені М. П. Драгоманова; Інститут математики НАН України)

Europe/Kiev
456 (НПУ)

456

НПУ

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Київ, вул. Пирогова, 9
Description

Вводиться в розгляд функція, яка має фрактальні властивості, залежить від нескінченної кількості параметрів і означується в термінах абсолютно збіжних нескінченних добутків та $Q_2$-зображення аргументу. Обговорюються ефекти, які мають місце при переході від класичного двійкового до $Q_2$-зображення.

We introduce the function with fractal properties that depends on infinitely many parameters and is defined in terms of absolutely convergent infinite products and $Q_2$-representation of argument. Effects arising during the transition from classic binary representation to $Q_2$-representation are discussed.

Онлайн/Online: https://bbb.imath.kiev.ua/b/fra-gzt-rh6

Organized by

Микола Працьовитий