Термодинамічне моделювання складу асоційованих розчинів систем Ni-Zr та Ni-Hf

Europe/Kiev
ONLINE

ONLINE

Марк-Ездра Волинський
Description

Методом калориметрії досліджено ентальпії змішування розплавів систем Ni-Zr і Ni-Hf в усьому інтервалі складів при 1770 К. Показано, що рідкі сплави утворюються із виділенням великої кількості теплоти. Мінімальні ентальпії змішування близькі до -50 кДж/моль для розплавів обох вивчених систем. За моделлю ідеальних асоційованих розчинів розраховано термодинамічні властивості сполук, асоціатів і розплавів цих систем.

Посилання на zoom

The agenda of this meeting is empty