Застосування методів кластерізації в деяких задачах обробки мовних сигналів

Europe/Kiev
ONLINE

ONLINE

Василь Семенов
Description

В даній доповіді ми розглядаємо застосування деяких методів кластерізації в задачах обробки мовних сигналів. По-перше, розглянуто загальну класифікацію методів машинного навчання та показано місце у ній методів кластерізації. Надалі розглянуто методи кластерізації за допомогою алгоритму К-середніх, моделей гаусівських сумішей та напівтоматичного навчання із відповідним застосуванням до задач кодування та класифікації мовних сигналів. Наведено результати тестування на реальних даних.

Посилання на zoom

The agenda of this meeting is empty