Застосування методів оброблення медичних зображень для дослідження медичних даних

Europe/Kiev
https://us02web.zoom.us/j/84322131944?pwd=a2pwRVFkWUsvdWRyRUdqNHZTNmNtZz09 (ONLINE)

https://us02web.zoom.us/j/84322131944?pwd=a2pwRVFkWUsvdWRyRUdqNHZTNmNtZz09

ONLINE

Оксана Шкурат
Description

Медичні дані пацієнтів є основою комунікації в галузі електронної охорони здоров’я. Взаємодія медичних працівників ґрунтується на процесах отримання, зберігання, оброблення та аналізу, а також передачі текстових та графічних даних. До графічних даних відносяться зображення рентгенографії, комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії, ультразвукових досліджень, мікроскопічних досліджень тощо. З обробленням та аналізом графічної інформації, що несуть в собі медичні зображення розширюється медичний досвід спеціалістів, а також виникає можливість впровадити довготривалий моніторинг станів пацієнтів, персоніфіковану медицину, що в свою чергу підвищить рівень медицини та економіки країни. Виділення ознак зображень та прийняття на їх основі експертних рішень дозволить уникнути помилок, ускладнень, зменшити ймовірність неправильного діагнозу в медичній практиці. Тому актуальним є розроблення, вдосконалення, а також впровадження методів оброблення зображень у медичні дослідження. У доповіді розглядатимуться методи підвищення яскравості зображень, сегментації для автоматизованого визначення відхилень на об’єктах зображень, контурного опису та пошуку медичних зображень. Запропоновані методи оброблення медичних зображень доцільно застосовувати: як окремі модулі автоматизованого аналізу зображень у складі медичної інформаційної системи; або у сукупності як інформаційна технологія оброблення медичних даних, що дозволяє створювати медичні інформаційні системи з розширеними функціональними можливостями.

The agenda of this meeting is empty