Оцінювання параметрів лінійної регресії за наявності суміші класичної та берксонівської похибок у регресорі

Europe/Kiev
https://us02web.zoom.us/j/84322131944?pwd=a2pwRVFkWUsvdWRyRUdqNHZTNmNtZz09 (ONLINE)

https://us02web.zoom.us/j/84322131944?pwd=a2pwRVFkWUsvdWRyRUdqNHZTNmNtZz09

ONLINE

Микита Яковлєв
Description

Досліджується лінійна структурна модель регресії, у якій регресор спостерігається із сумішшю класичної та Берксонівської похибок вимірювання. Дисперсії класичної похибки та похибки Берксона вважаються відомими. Без припущень про нормальність будуються консистентні оцінки параметрів моделі та задаються умови їх асимптотичної нормальності. Побудовані оцінки розділяються на дві асимптотично незалежні групи.

The agenda of this meeting is empty