Вчена рада

Засідання Вченої ради інституту

Europe/Kiev
IM/3-305 (IM)

IM/3-305

IM

120
Description

Порядок денний:

1. Про затвердження тематичного плану інституту та робочих планів з виконання наукових досліджень на 2020 рік (доповідає директор інституту, академік НАН України А.М. Самойленко). 
2. Про затвердження результатів конкурсів на заміщення вакантних посад наукових співробітників (доповідає голова конкурсної комісії, заступник директора з наукової роботи, д.ф.-м.н. О.В. Антонюк).
3. Науково-організаційні питання.
4. Поточні питання.