Вчена рада

Засідання Вченої ради інституту

Europe/Kiev
IM/3-305 (IM)

IM/3-305

IM

120
Description

Порядок денний:

1. Висунення наукової роботи “Дослідження алгебраїчних структур теоретико-груповими методами” для участі у конкурсі зі здобуття премії Верховної Ради України молодим вченим (авторський колектив: А.І. Плакош, І.Ю. Раєвська, М.Ю. Раєвська, Ю.Ю. Сорока).

2. Атестація молодих вчених Інституту ‑ стипендіатів Президента України та НАН України (доповідає голова Ради молодих вчених Інституту, к.ф.-м.н. Г.В. Рябов).

3. Науково-організаційні питання.

4. Поточні питання.