Вчена рада

Засідання Вченої ради інституту

Europe/Kiev
IM/3-305 (IM)

IM/3-305

IM

120
Description

Порядок денний:

  1. Про затвердження результатів конкурсів на заміщення вакантних посад наукових співробітників (доповідає голова конкурсної комісії, заступник директора з наукової роботи, д.ф.-м.н. О.В. Антонюк).
  2. Про результати атестації аспірантів і докторантів (доповідає завідувач аспірантури Н.О. Комащенко).
  3. Науково-організаційні питання.
  4. Поточні питання.
Учений секретар