Семінар з фрактального аналізу / Fractal analysis seminar

Дослідження властивостей множини неповних сум ряду мультиузагальнених чисел Фібоначчі / Investigation of the set of subsums for a series of multigeneralized Fibonacci numbers

by Дмитро Карвацький (Інститут математики НАН України)

Europe/Kiev
https://bbb.imath.kiev.ua/b/fra-gzt-rh6 (ONLINE)

https://bbb.imath.kiev.ua/b/fra-gzt-rh6

ONLINE

Description

Доповідь складається з двох частин. Перша частина присвячена історії вивчення множин неповних сум рядів та відкритим питанням з цієї тематики. У другій частині вивчаються канторвали, що породжені одним зліченним класом рядів з мультиузагальнених чисел Фібоначчі.

The talk consists of two parts. The first part is devoted to the history of study of the sets of subsums for series and open problems on this topic. In the second part we study Cantorvals generated by one countable class of series of multigeneralized Fibonacci numbers.

Organized by

Микола Працьовитий