Jan 15 – 17, 2020
IM
Europe/Kiev timezone

Scientific Program

Ю. А. Дрозд. Алгебра і геометрія
Простори, точки і функції. Алгебричні многовиди й алгебричні функції. Теорема Гільберта про нулі. Словник перекладу між алгебричною й геометричною мовами.

В. В. Любашенко. Елементи теорії категорій
Категорії, функтори, природні перетворення. Лема Йонеда. Симпліціальні множини і теорема Дольда-Кана

С. І. Максименко. Групи гомеоморфізмів маловимірних многовидів
Гомеоморфізми прямої, відрізка та кола. Групи гомеоморфізмів компактних поверхонь.
Групи гомеотопій компактних поверхонь та групи кіс.

Є. О. Полулях. Теорема Жордана і криві на поверхнях
Теорема Жордана про криву. Локальна лінійна зв'язність. Теорема обернена до теореми Жордана про криву. Криві на двовимірних поверхнях.

В. Л. Островський. Рівнокутні системи підпросторів
Підпростори унітарного простору, проектори, та кути між ними. Рівнокутні системи. Максимальні рівнокутні системи. Максимально розхилені системи. Оцінка Велха. Фрейми Гезенберга-Вейля.

Г. В. Рябов. Вінерівський процес і стохастичні диференціальні рівняння
Траєкторії вінерівського процесу. Стохастичне інтегрування
Стохастичні потоки і стохастичні диференціальні рівняння