Порядок денний:
1. Про утворення разової спеціалізованої ради для проведення захисту дисертації Ратушняк Софії Петрівни «Фрактальні функції і розподіли їх значень», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 11 «Математика та статистика» за спеціальністю 111 «Математика» (доповідає в.о. завідувача відділу динамічних систем та фрактального аналізу Інституту, д.ф.-м.н. Микола Вікторович Працьовитий).
2. Про призначення двох рецензентів та визначення наукового відділу для проведення фахового семінару та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Кузнєцової Ірини Валеріївни «Гомотопічні властивості гладких функцій на поверхнях», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 11 «Математика та статистика» за спеціальністю 111 «Математика» (доповідає завідувач відділу алгебри і топології Інституту, член-кореспондент НАН України Юрій Анатолійович Дрозд).
3. Про підтримку кандидатів для обрання в дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти НАН України (доповідає заступник голови Вченої ради Інституту, член-кореспондент НАН України Анатолій Наумович Кочубей).
4. Про висунення на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук (доповідає голова Ради молодих вчених Інституту, к.ф.-м.н. Георгій Валентинович Рябов).
5. Науково-організаційні питання.
6. Поточні питання.

Засідання Вченої ради відбудеться у режимі відеоконференції:
https://zoom.us/j/91054270268?pwd=cTBpZmhNTHRRdGwzME9vUkxNS01TUT09
Meeting ID: 910 5427 0268
Passcode: 609076

Starts
Ends
Europe/Kiev