Порядок денний:
1. Про найбільш вагомі наукові результати Інституту за 2020 р. (доповідає в.о. директора Інституту, д.ф.-м.н. Олександра Вікторівна Антонюк).
2. Про затвердження заключних звітів НДР за відомчою тематикою за 2016-2020 рр.:
- III-05-16 «Стохастичні системи із сингулярною взаємодією», науковий керівник - Дороговцев Андрій Анатолійович, завідувач відділу, доктор фізико-математичних наук, професор;
- III-07-16 «Апроксимаційні характеристики та структурні властивості функціональних множин», науковий керівник - Романюк Анатолій Сергійович, завідувач відділу, доктор фізико-математичних наук, професор;
- III-08-16 «Розвиток загальної теорії оптимальних алгоритмів та розробка методів асинхронного паралельного математичного моделювання фізичних процесів», науковий керівник - Солодкий Сергій Григорович, завідувач лабораторії, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник;
- III-09-16 «Алгебраїчні та топологічні інваріанти гладких відображень», науковий керівник - Максименко Сергій Іванович, завідувач лабораторії, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НАН України;
- III-10-16 «Метричні та геометричні задачі теорії аналітичних і субгармонічних функцій та множин», науковий керівник - Плакса Сергій Анатолійович, Завідувач відділу, доктор фізико-математичних наук, професор;
- III-11-16 «Розробка й застосування нових методів у теорії зображень, абстрактній алгебрі та алгебраїчній геометрії», науковий керівник - Дрозд Юрій Анатолійович, завідувач відділу, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України;
- III-04-16 «Розробка операторних підходів до розв’язування еволюційних і спектральних задач для диференціальних рівнянь», науковий керівник - Кочубей Анатолій Наумович, завідувач відділу, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НАН України.
3. Науково-організаційні питання.
4. Поточні питання.

Засідання Вченої ради відбудеться у режимі відеоконференції:

https://us02web.zoom.us/j/83974658900?pwd=Vzl6OW9yc1p4a3RsSEFhSkRxRURtdz09
Ідентифікатор конференції: 839 7465 8900
Код доступу: 123456

Starts
Ends
Europe/Kiev