Семінар відділу теорії функцій

Квадратичні диференціали та симетризаційні методи в задачах про екстремальне розбиття комплексної площини

by Ірина Денега (Інститут математики НАН України)

Europe/Kiev
IM/2-208 (IM)

IM/2-208

IM

50