Семінар відділу теорії функцій

Апроксимаційні простори, асоційовані з цілими векторами експоненціального типу

by Мар'ян Дмитришин (ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника")

Europe/Kiev
IM/3-305 (IM)

IM/3-305

IM

120
Organized by

Відділ теорії функцій Інституту математики НАН України

Віктор Савчук