Семінар з фрактального аналізу / Fractal analysis seminar

Геометрія квадратичних форм / Geometry of quadratic forms

by Анатолій Турбін (НПУ імені М. П. Драгоманова)

Europe/Kiev
https://bbb.imath.kiev.ua/b/fra-gzt-rh6 (резервна кімната https://zoom.us/j/76427685994?pwd=NkFRemJQcGpJQ0xKSDlRa0hiMHFhUT09) (ONLINE)

https://bbb.imath.kiev.ua/b/fra-gzt-rh6 (резервна кімната https://zoom.us/j/76427685994?pwd=NkFRemJQcGpJQ0xKSDlRa0hiMHFhUT09)

ONLINE

Description

Розглядаються опуклі оболонки розв'язків діофантових рівнянь $x_1^2 + x_2^2 + \ldots + x_n^2 = m$, $x_i \in \mathbb{Z}$, $n \geq 3$, які є регулярними опуклими многогранниками в $\mathbb{E}^n$.

Convex hulls of solutions of Diophantine equations $x_1^2 + x_2^2 + \ldots + x_n^2 = m$, $x_i \in \mathbb{Z}$, $n \geq 3$, which are regular convex polyhedra in $\mathbb{E}^n$, are considered.

Organized by

Микола Працьовитий