Семінар з фрактального аналізу / Fractal analysis seminar

Незліченність (континуальність) групи неперервних перетворень відрізка, які зберігають хвости двосимвольного зображення чисел

by Микола Працьовитий (Український державний університет імені Михайла Драгоманова; Інститут математики НАН України), Софія Ратушняк (Інститут математики НАН України; Український державний університет імені Михайла Драгоманова), Володимир Єлагін (Інститут математики НАН України)

Europe/Kiev
https://bbb.imath.kiev.ua/b/fra-gzt-rh6 (ONLINE)

https://bbb.imath.kiev.ua/b/fra-gzt-rh6

ONLINE

Description

Розглядаються неперервні перетворення, які зберігають хвости зображень: класичного двійкового, негадвійкового, $Q_2$-зображення, $G_2$-зображення та інших. Вказуються розв'язки деякого класу рівнянь, пов'язаних з операторами лівостороннього та правостороннього зсувів. Для довільного наперед заданого числа одиничного відрізка конструюється йому відповідне неперервне перетворення, що зберігає хвости. Це є ключовим моментом обґрунтування незліченності групи неперервних перетворень, що зберігають хвости.

Organized by

Микола Працьовитий