Семінар відділу теорії функцій

Адаптивна анiзотропна апроксимацiя функцiй багатьох змiнних

by Олександр Козиненко (Днiпровський нацiональний унiверситет iменi Олеся Гончара)

Europe/Kiev
Description

Підключитися до конференції Zoom

https://us04web.zoom.us/j/73957473501?pwd=ByChasGXI2HW5a7606Un8irGYaZjh2.1

Ідентифікатор конференції: 739 5747 3501
Код доступу: 1Y02if