Семінар з фрактального аналізу / Fractal analysis seminar

Функції з фрактальними властивостями, що задають неперервні шарування простору / Functions with fractal properties defining continuous foliations of space

by Микола Працьовитий (НПУ імені М. П. Драгоманова; Інститут математики НАН України)

Europe/Kiev
https://bbb.imath.kiev.ua/b/fra-gzt-rh6 (ONLINE)

https://bbb.imath.kiev.ua/b/fra-gzt-rh6

ONLINE

Organized by

Микола Працьовитий