Семінар з фрактального аналізу / Fractal analysis seminar

Двосимвольні системи кодування чисел, пов'язані з ланцюговими дробами, та їх застосування (за матеріалами кандидатської дисертації) / Two-symbol systems of encoding of numbers related to continued fractions and their applications (presentation of the C.Sc. degree thesis)

by Сергій Дмитренко (НПУ імені М. П. Драгоманова)

Europe/Kiev
456 (НПУ)

456

НПУ

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Київ, вул. Пирогова, 9
Description
Organized by

Микола Працьовитий