Київський семінар з функціонального аналізу

Аналіз на спектрах алгебр аналітичних та гладких функцій на банаховому просторі (за матеріалами докторської дисертації) / Analysis on spectra of algebras of analytic and smooth functions on a Banach space

by Dr Тарас Василишин (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ (Vasyl Stefanyk Precarpathian National University))

Europe/Kiev
ONLINE

ONLINE

Zoom Meeting https://zoom.us/j/95431976012?pwd=SFRqOURRNU5tSkRGbk1uQitaUS9zUT09 Meeting ID: 954 3197 6012 Passcode: 799122
Description

В роботі вивчаються алгебри симетричних (інваріантних відносно композиції аргументу із довільним вимірним автоморфізмом області визначення аргументу) функцій на банахових просторах вимірних за Лебегом функцій на підмножинах множини дійсних чисел і на декартових степенях таких банахових просторів.Описано спектри (множини нетривіальних неперервних скалярнозначних гомоморфізмів) алгебр Фреше симетричних цілих аналітичних функцій обмеженого типу на банахових просторах. Також побудовано зображення цих алгебр Фреше у вигляді алгебр Фреше аналітичних функцій на їхніх спектрах.

We consider algebras of symmetric (invariant under the composition of its argument with any measurable automorphism of the domain of the argument) functions on Banach spaces of Lebesgue measurable functions on subsets of the real line and on Cartesian powers of these Banach spaces. We describe spectra (sets of nontrivial continuous scalar-valued homomorphisms) of Fréchet algebras of symmetric entire analytic functions of bounded type on Banach spaces. Also we represent these Fréchet algebras as Fréchet algebras of analytic functions on their spectra.

Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95431976012?pwd=SFRqOURRNU5tSkRGbk1uQitaUS9zUT09

Meeting ID: 954 3197 6012
Passcode: 799122