Семінар Математичні проблеми механіки та обчислювальна математика

Стабілізація руху керованих механічних систем з випадковим впливом у критичних випадках (за матеріалами дисертації на здобуття ступеню к.ф.-м.н.)

by Ірина Васильева (відділ прикладної механіки ІПММ НАНУ)

Europe/Kiev
ONLINE

ONLINE

https://NTNU.zoom.us/j/91055786741?pwd=aGh5M0o1a3VUMzBZd3A0TzF4ek1Ndz09
Description

Доповідь присвячено проблемі стабілізації руху механічних систем із випадковими впливами за частиною змінних. Зокрема розглянуто задачу стабілізації інваріантних множин зазначених систем, отримано умови притягання траєкторій системи до інваріантної множини за майже всіх початкових умов, досліджено проблему часткової стабілізації руху нелінійних систем вздовж заданої траєкторії.

В рамках сумісного семінару відділів математичних проблем механіки та теорії керування, обчислювальної математики і теорії випадкових процесів.

Zoom #91055786741