Складні системи конфлікту: динаміка, моделі, спектральний аналіз

Існування циклічних граничних траєкторій для динамічних систем конфлікту з притягальною взаємодією

by Oksana Satur

Europe/Kiev
ONLINE

ONLINE

Description

Досліджено граничні стани дискретних динамічних систем з притягальною взаємодією. Встановлено умови існування циклічних граничних траєкторій та наведено ряд конкретних прикладiв, що iлюструють динамiку системи.

Organized by

Кошманенко В.Д.