Семінар відділу диференціальних рівнянь та теорії коливань

Асимптотичне інтегрування сингулярно збурених диференціально-алгебраїчних систем з точками повороту

by Петро Самусенко

Europe/Kiev
IM/3-305 (IM)

IM/3-305

IM

120