Артем Гак, "Між логікою топологією і графами: теорема Гьоделя про компактність"
Friday, November 24, 2023 - 4:00 PM
  • Monday, November 20, 2023
  • Tuesday, November 21, 2023
  • Wednesday, November 22, 2023
  • Thursday, November 23, 2023
  • Friday, November 24, 2023