Артем Гак, "Між логікою топологією і графами: теорема Гьоделя про компактність"
Friday, November 24, 2023 - 4:00 PM