Семінар відділу математичних проблем механіки та теорії керування

Керування багаточастотними коливаннями гібридних механічних систем

by Mrs Юлія Калоша (Інститут прикладної математики і механіки)

Europe/Kiev
zoom (ONLINE)

zoom

ONLINE

https://NTNU.zoom.us/j/92653843624?pwd=aDZrTnA5eFVuSk9UUjl0OUlPdFF2QT09
Description

Доповідь за результатами кандидатської дисертації.

Роботу присвячено розв’язанню задач асимптотичної стабілізації та спостереження для гібридної механічної системи, яка складається з пружних та абсолютно твердих елементів. Запропоновано синтез керування зі зворотним зв’язком для асимптотичної стабілізації шарнірно опертої пружної балки з твердим тілом. Стійкість стану рівноваги системи доведено на основі прямого методу Ляпунова, асимптотичну стійкість  на основі принципу інваріантності ЛаСалля. Також запропоновано конструктивний синтез спостерігача типу Луенбергера і доведено збіжність спостерігача для скінченновимірної та нескінченновимірної математичної моделі. Доведено збіжність методу Гальоркіна для консольно закріпленої пружної балки. Результати проілюстровано за допомогою чисельного моделювання.