Семінар відділу математичної фізики

Реалізації алгебр Лі на прямій та групова класифікація диференціальних рівнянь (за матеріалами дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії)

by Олександра Локазюк

Europe/Kiev
https://bbb.imath.kiev.ua/b/dep-evh-zz9-ua9 (ONLINE)

https://bbb.imath.kiev.ua/b/dep-evh-zz9-ua9

ONLINE

https://bbb.imath.kiev.ua/b/dep-evh-zz9-ua9