Семінар лабораторії топології Інституту математики НАН України

Гомотопічні властивості гладких функцій на стрічці Мебіуса 2

by Irina Kuznietsova

Europe/Kiev
IM/2-208 (IM)

IM/2-208

IM

50