Вчена рада

Засідання Вченої ради Інституту

Europe/Kiev
IM/3-305 (IM)

IM/3-305

IM

120
Description

Порядок денний:
1. Про утворення разової спеціалізованої ради для проведення захисту дисертації Котова Тараса Олександровича «Робастна стабілізація та зважене гасіння обмежених збурень у дескрипторних системах керування», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 11 «Математика та статистика» за спеціальністю 113 «Прикладна математика» (доповідає завідувач відділу Інституту, академік НАН України Олександр Миколайович Тимоха). 
2. Про призначення двох рецензентів та визначення наукового відділу для проведення фахового семінару та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів:
- дисертації Скворцова Сергія Олександровича “Локальна поведінка відображень з необмеженою характеристикою”,  поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 11 «Математика та статистика» за спеціальністю 111 «Математика»;
- дисертації Коломієць Таміли Юріївни “Дослідження гіперкомплексних систем і теорії міри у скінченновимірних алгебрах”,  поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 11 «Математика та статистика» за спеціальністю 111 «Математика» (доповідає завідувач відділу Інституту, д.ф.-м.н. Сергій Анатолійович Плакса). 
3. Науково-організаційні питання.
4. Поточні питання.

Просимо дотримуватися протиепідемічних заходів (дотримання дистанції, носіння маски, користування санітайзерами …), що встановлені постановою Кабінету Міністрів України  від 9 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами).