Загальні збори Київського математичного товариства

Europe/Kiev
IM/3-305 (IM)

IM/3-305

IM

Description

Порядок денний:

  1. Вручення премії переможцю конкурсу Наукового товариства ім. Шевченка в Україні для молодих математиків Олександру Мариничу.
  2. Доповідь Олександра Маринича.
  3. Перевибори правління КМТ
  4. Інші питання
The agenda of this meeting is empty