Functional Analysis and its Applications

Europe/Kiev
Institute of Mathematics, NAS of Ukraine

Institute of Mathematics, NAS of Ukraine

Tereschenkivska str. 3, Kyiv, Ukraine
Anatoly Kochubei (Institute of Mathematics, NAS of Ukriane), Yuri Kondratiev (Center for Interdisciplinary research), Vasyl Ostrovskyi (Institute of Mathematics, NAS of Ukriane)
Description

International conference in memoriam Yu.M.Berezansky

Registration
Registration Form
Participants
 • Alex Daletskii
 • Alexander Kalyuzhnyi
 • Anatoly Kochubei
 • B Zegarlinski
 • Beyaz Basak Eskisehirli
 • Danylo Yakymenko
 • Lena Radzievskaya
 • Margaryta Myronyuk
 • Michael Gekhtman
 • Mykola Dudkin
 • Olena Atlasiuk
 • Omer GOK
 • Peter Kuchment
 • REBENKO OLEKSII
 • Sergey Zagorodnyuk
 • Vasyl Ostrovskyi
 • Vladimir Zolotarev
 • Олексій Півень
 • Сергій Синельщиков
  • 09:00 10:00
   Registration IM/3-306 (IM)

   IM/3-306

   IM

   20
  • 10:00 10:15
   Opening ceremony IM/3-305 (IM)

   IM/3-305

   IM

   120
  • 10:15 11:35
   Plenary talks IM/3-305 (IM)

   IM/3-305

   IM

   120
  • 11:35 11:55
   Coffee break 20m
  • 11:55 13:15
   Plenary talks IM/3-305 (IM)

   IM/3-305

   IM

   120
  • 13:15 15:00
   Lunch 1h 45m
  • 15:00 16:00
   Section talks
  • 15:00 16:00
   Section talks
  • 16:00 16:20
   Coffee break 20m
  • 16:20 17:40
   Short communications
  • 16:20 17:40
   Short communications
  • 18:00 20:00
   Welcome party
  • 10:00 11:20
   Plenary talks IM/3-305 (IM)

   IM/3-305

   IM

   120
  • 11:20 11:40
   Coffee break 20m
  • 11:40 13:00
   Plenary talks IM/3-305 (IM)

   IM/3-305

   IM

   120
  • 13:00 15:00
   Lunch 2h
  • 15:00 16:00
   Section talks
  • 15:00 16:00
   Section talks
  • 16:00 16:20
   Coffee break 20m
  • 16:20 17:20
   Short communications
  • 16:20 17:20
   Short communications
  • 17:20 19:00
   Social events
  • 10:00 11:20
   Plenary talks IM/3-305 (IM)

   IM/3-305

   IM

   120
  • 11:20 11:40
   Coffee break 20m
  • 11:40 13:00
   Plenary talks IM/3-305 (IM)

   IM/3-305

   IM

   120
  • 13:00 15:00
   Lunch 2h
  • 15:00 16:00
   Section talks
  • 15:00 16:00
   Section talks
  • 16:00 16:20
   Coffee break 20m
  • 16:20 18:00
   Memorial session
  • 18:00 21:00
   Conference dinner
  • 10:00 11:20
   Plenary talks IM/3-305 (IM)

   IM/3-305

   IM

   120
  • 11:20 11:40
   Coffee break 20m
  • 11:40 13:00
   Plenary talks IM/3-305 (IM)

   IM/3-305

   IM

   120
  • 13:00 15:00
   Lunch 2h
  • 15:00 16:00
   Section talks
  • 15:00 16:00
   Section talks
  • 16:00 16:20
   Coffee break 20m
  • 16:20 17:40
   Short communications
  • 16:20 17:40
   Short communications
  • 18:00 20:00
   Social events
  • 10:00 11:20
   Plenary talks IM/3-305 (IM)

   IM/3-305

   IM

   120
  • 11:20 11:40
   Coffee break 20m
  • 11:40 13:00
   Plenary talks IM/3-305 (IM)

   IM/3-305

   IM

   120
  • 13:00 13:20
   Closing ceremony